Bochem'in Güney Afrika Cumhuriyeti'daki Distribütörleri

C.C. Imelmann (PTY) LTD
Temas kurulacak kişi: Bayan Samantha Traut
24 Mount Ida Road
Robertsham, Southdale 2135
Johannesburg
Telefon: +27 (011) 680 5670/1
Faks: +27 (011) 680 9755
e-posta: samantha@ccimelmann.co.za
Web sayfası: www.ccimelmann.co.za